DOKTORA TEZİNİN SONUÇLANMASI İŞLEMLERİ

DOKTORA TEZ JÜRİSİNİN OLUŞUMU

________________________________

Yayınlama Tarihi: 07.06.2017

Değişiklik tarihi: 25.07.2017


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı