Enstitümüz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre 1993 yılında kurulmuş ve yüksek lisans ve doktora öğretimine başlamıştır. Bugün, tezli yüksek lisans alanında 21 program, tezsiz yüksek lisans alanında 3 program, doktora alanında 11 program olmak üzere toplam 35 lisansüstü programda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmektedir.

Bu 35 programda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle 958 tezli yüksek lisans, 133 tezsiz yüksek lisans ve 140 doktora olmak üzere 1231 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün amacı, Üniversitemizin vizyon, misyon ve stratejik planı doğrultusunda anabilim dallarında doktora ve yüksek lisans eğitimi vermek, ülkemizin kalkınma ve gelişimine katkıda bulunacak niteliği yüksek insangücü yetiştirmek, toplumun ve yakın çevrenin mevcut durumunu saptayan, sorunlara çözüm üreten araştırma faaliyetlerini desteklemek ve artırmak, yayın faaliyetlerinin niteliğini yükseltmektir.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2017 Sayfa Başı